Artykuły

Tatarzy na granicach Europy: perspektywa angielska

Tatarzy na granicach Europy: perspektywa angielska


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Tatarzy na granicach Europy: perspektywa angielska

Zsuzsanna Papp

Annual of Medieval Studies at CEU, tom 11 (2005)

Wprowadzenie: W tym artykule przyjrzymy się obrazowi inwazji mongolskiej na Europę we współczesnych źródłach angielskich. Zrozumienie tego przybliża nas do zrozumienia średniowiecznej koncepcji pogranicza, przynajmniej w taki sposób, w jaki została ona odzwierciedlona we współczesnej historiografii. Odpowiednie zapisy w angielskich kronikach niewiele mówią o faktycznych wydarzeniach historycznych regionu Europy Środkowo-Wschodniej w XIII wieku, ale wiele mówią o postrzeganiu i wiedzy kraju rdzennego o peryferiach zachodniego chrześcijaństwa. „Granica oznacza centrum, tak jak peryferia oznacza rdzeń”: „rdzeń i granica są względnymi, samookreślającymi się terminami, które często nie odpowiadają granicom geograficznym lub politycznym. Anglia, rdzeń chrześcijańskiej Europy, zakłada istnienie granicy, na której zachodnie chrześcijaństwo spotyka się z regionami niechrześcijańskimi. Wychodząc z tego założenia, królestwo Węgier, jak wskażę we wnioskach, było postrzegane jako granica w specyficznie średniowiecznym znaczeniu tego słowa.

Wydaje się, że autorzy XIII-wiecznych źródeł anglojęzycznych działali we względnej ignorancji na temat wschodniego krańca Europy, mimo że niektórzy z nich na pewno mieli dostęp do informacji o regionie, co jest mniej lub bardziej widoczne w ich pracach. Ogólnie rzecz biorąc, ich uwaga skierowała się na ten region w czasach wielkich kataklizmów, kiedy spodziewano się, że fale uderzeniowe dotrą kiedyś do Anglii. Inwazja mongolska była taką serią wydarzeń, które wstrząsnęły niegotową Europą w połowie stulecia pośród rosnącej popularności apokaliptycznych oczekiwań na rok 1250.

Wzmożona intensywność odniesień do regionu Europy Środkowo-Wschodniej jest dobrym terenem do zbadania leżących u podstaw charakterystyk relacji anglo-węgierskich tej epoki, a także wiedzy i percepcji obu krajów, co z kolei może stanowić podstawę do dalszych wnioski dotyczące pojęcia granicy i złożonego powiązania rdzenia i peryferii. Badanie stosunków anglo-węgierskich opiera się na długiej serii publikacji. To badanie współczesnego postrzegania wielkiej traumy na wschodnim krańcu Europy jest analizą tylko niewielkiego wycinka w szeregu takich prac. Ponieważ jednak takie dochodzenie stanowi kolejny element budulcowy w naszym rozumieniu średniowiecznej koncepcji pogranicza i peryferii, warto przystąpić do dokładnej analizy zapisów angielskich.


Obejrzyj wideo: Kim są polscy TATARZY? Kruszyniany (Może 2022).