Artykuły

Wojna

Wojna


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Wojna

Wojnę można zdefiniować jako zorganizowaną walkę na dużą skalę, trwającą przez pewien czas, między różnymi grupami etnicznymi, narodowymi lub rasowymi. Ta definicja jest niejasna, ponieważ wojny były niezwykle zróżnicowane pod względem długości, przyczyn, poziomu organizacji i skali, choć przygnębiająco powszechne w całej historii ludzkości. Wojny mają długość od wojny stuletniej do wojny sześciodniowej, a nawet do wojny w Zatoce, której faza walki naziemnej trwała tylko 100 godzin. Przyczyny wojny na przestrzeni dziejów były równie różnorodne i często prawdziwe przyczyny są ukryte, zasłonięte przez politykę i zasłonę dymną fałszywych motywów. Chociaż wojny rzadko mają jedną przyczynę, wspólne przyczyny obejmują religię, jak w wyprawach krzyżowych, Kosowie, Bośni, Sudanie i Izraelu, ziemię jak w czasie II wojny światowej, wojnę iracko-iracką i Falkandy oraz politykę, jak w Wietnamie. I wojna i wojna koreańska. Toczyła się nawet wojna o piłkę nożną z tak zwaną wojną piłkarską. Intensywność jest bardzo zróżnicowana, od kilku krótkich wojen w małych krajach, trwających przez krótki okres lub tlących się na niskim poziomie przemocy, aż po rozległe wojny światowe, które objęły dużą liczbę krajów i zabiły miliony. Przyszłość wojny jest niepewna, a wraz z końcem zimnej wojny znacznie zmalało ryzyko trzeciej wojny światowej. Liczba małych wojen, które wciąż toczą się, niestety nie zmniejszyła się, a nawet wzrosła, gdy wkraczamy w XXI wiek, z rosnącą tendencją do wojen o pochodzenie etniczne z przemocą wobec ludności cywilnej, którą takie wojny niosą. „Nie wiem, z jaką bronią będzie walczyć III wojna światowa, ale czwarta będzie walczyć na kije i kamienie” Albert Einstien

Amerykańskie zaangażowanie w wojny od czasów kolonialnych do współczesności

Ameryka była zaangażowana w duże i małe wojny od czasu powstania narodu. Pierwsza taka wojna, nazywana czasem Rebelią Metacomu lub Wojną Króla Filipa, trwała 14 miesięcy i zniszczyła 14 miast. Wojna, maleńka jak na dzisiejsze standardy, zakończyła się, gdy Metacom (wódz Pokunoket zwany przez Anglików „Królem Filipem”) został ścięty.

Ostatnia wojna, zaangażowanie Ameryki w Afganistanie, jest najdłuższą wojną w historii USA. W odpowiedzi na niszczycielskie skoordynowane ataki terrorystyczne na amerykańskiej ziemi 11 września 2001 r. wojna ta rozpoczęła się w następnym miesiącu, kiedy Stany Zjednoczone najechały Afganistan w poszukiwaniu sił talibów i członków Al-Kaidy. Wojska amerykańskie pozostają tam do dziś.

Wojny na przestrzeni lat zmieniły się dramatycznie, a udział w nich Amerykanów również się zmienił. Na przykład wiele najwcześniejszych amerykańskich wojen toczono na amerykańskiej ziemi. W przeciwieństwie do tego, wojny XX wieku, takie jak I i II wojna światowa, toczyły się za granicą. Niewielu Amerykanów na froncie wewnętrznym widziało podczas nich jakikolwiek rodzaj bezpośredniego zaangażowania. Podczas gdy atak na Pearl Harbor podczas II wojny światowej i atak na World Trade Center w 2001 roku spowodował śmierć tysięcy Amerykanów, ostatnią wojną toczoną na amerykańskiej ziemi była wojna domowa, która zakończyła się w 1865 roku.


Inicjatywa Osi i reakcja aliantów

Na początku 1939 roku niemiecki dyktator Adolf Hitler był zdecydowany najechać i okupować Polskę. Polska ze swej strony miała gwarancje francuskiego i brytyjskiego wsparcia militarnego na wypadek ataku Niemiec. Hitler i tak zamierzał zaatakować Polskę, ale najpierw musiał zneutralizować możliwość, że Związek Sowiecki oparłby się inwazji zachodniego sąsiada. Tajne negocjacje doprowadziły w dniach 23-24 sierpnia do podpisania w Moskwie niemiecko-sowieckiego paktu o nieagresji. W tajnym protokole tego paktu Niemcy i Sowieci uzgodnili, że Polska powinna zostać podzielona między siebie, z zachodnią trzecią częścią kraju do Niemiec, a wschodnimi dwiema trzecimi przejętymi przez ZSRR.

Po osiągnięciu tego cynicznego porozumienia, którego inne postanowienia ogłupiały Europę nawet bez ujawnienia tajnego protokołu, Hitler pomyślał, że Niemcy mogą zaatakować Polskę bez zagrożenia interwencją sowiecką lub brytyjską i wydał rozkaz rozpoczęcia inwazji 26 sierpnia. podpisanie 25 sierpnia formalnego traktatu o wzajemnej pomocy między Wielką Brytanią a Polską (zastępującego wcześniejszą, choć tymczasową) skłoniło go do odłożenia rozpoczęcia działań wojennych o kilka dni. Wciąż jednak był zdecydowany ignorować dyplomatyczne wysiłki mocarstw zachodnich, by go powstrzymać. Ostatecznie o godzinie 12:40 w dniu 31 sierpnia 1939 r. Hitler nakazał rozpoczęcie działań wojennych przeciwko Polsce o 4:45 następnego ranka. Inwazja rozpoczęła się zgodnie z rozkazem. W odpowiedzi Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom 3 września, odpowiednio o godzinie 11:00 i 17:00. Rozpoczęła się II wojna światowa.


Wojna w czasach starożytnych

Słowo „wojna” pochodzi z języka angielskiego ze starego wysokoniemieckiego słowa językowego Werran (zdezorientować lub wywołać zamieszanie) przez staroangielski Werre (co oznacza to samo) i jest stanem otwartego i zwykle deklarowanego konfliktu zbrojnego między podmiotami politycznymi, takimi jak suwerenne państwa lub między rywalizującymi frakcjami politycznymi lub społecznymi w tym samym państwie.

Pruski analityk wojskowy Carl Von Clausewitz w swojej książce Na wojnienazywa to „kontynuacją polityki prowadzonej innymi środkami”. Wojna jest prowadzona przez jednostki polityczne, narody lub wcześniej państwa-miasta w celu rozwiązania sporów politycznych lub terytorialnych i jest prowadzona na polu bitwy przez armie złożone z żołnierzy rywalizujących narodów lub przez najemników opłacanych przez rząd do prowadzenia bitwy.

Reklama

Wojna i powstanie narodów

Na przestrzeni dziejów jednostki, państwa lub frakcje polityczne zdobywały suwerenność nad regionami za pomocą wojny. Historia jednej z najwcześniejszych cywilizacji na świecie, Mezopotamii, jest kroniką niemal nieustannych konfliktów. Nawet po tym, jak Sargon Wielki z Akadu (2334-2279 p.n.e.) zjednoczył region pod panowaniem imperium akadyjskiego, nadal toczono wojnę w celu stłumienia buntów lub odparcia najeźdźców. Uważa się, że wczesny okres dynastyczny w Egipcie (ok. 3150-c. 2613 pne) powstał w wyniku wojny, kiedy faraon Manes (lub Menes) z południa podbił region północnego Egiptu (chociaż to twierdzenie jest kwestionowane).

W Chinach dynastia Zhou zyskała dominację w bitwie w 1046 p.n.e., a konflikt w Okresie Walczących Królestw (476-221 p.n.e.) został rozwiązany, gdy państwo Qin pokonało inne rywalizujące państwa w bitwie i zjednoczyło Chiny pod rządami cesarza Shi Huangdi (r. 221-210 p.n.e.) Ten sam schemat odnosi się do innych narodów przez cały czas, niezależnie od tego, czy przytoczymy sukces Scypiona Afrykańskiego (236-183 p.n.e.) w klęsce Kartaginy (a więc dominację Rzymu), czy Filipa II Macedońskiego (l.382-336 p.n.e.) w zjednoczeniu miast-państw Grecji.Rzeczliwe armie przeciwnych narodów historycznie rozstrzygały spory polityczne na polu bitwy, mimo że z czasem armie te zmieniły formację i wielkość.

Reklama

Armie i ich rozwój

W armiach znajdowały się dwa rodzaje piechoty: Oddziały Szturmowe, których celem było zbliżenie się do wrogich sił i próba przełamania ich linii, oraz Peltaści, którzy byli bardziej mobilni i poruszali się w luźniejszej formacji, aby ostrzeliwać wroga bronią dalekiego zasięgu. Według historyka Simona Anglima i in.: „Piechota jest podstawą każdej armii, będąc jedyną jednostką, która może atakować lub bronić się równie skutecznie. go” (7) i jest to prawdą w większości przypadków nawet po wprowadzeniu jednostek kawalerii i rydwanu wojennego.

Zapisz się na nasz bezpłatny cotygodniowy biuletyn e-mailowy!

Najwcześniejsze armie były stosunkowo niewielkimi korpusami oddziałów szturmowych, aż do wprowadzenia jednostek peltastów. W bitwie pod Megiddo w 1479 r. p.n.e. armia egipska liczyła 20 000 do czasu, gdy Salmanasar III rządził imperium asyryjskim w 845 r. p.n.e. armie rosły w masę i rozmiary. Siły Salmanasara w jego kampaniach liczyły ponad 120 tysięcy. Asyryjczycy potrzebowali dużych armii ze względu na swoją politykę ekspansji terytorialnej i bezwzględne tłumienie buntu przeciwko rządom centralnym, a tym samym uosabiają podstawową przyczynę wojny: mentalność plemienia.

Mentalność plemienia i wojna

Wojna wyrasta naturalnie z mentalności plemienia. Anglim i in., zauważa:

Reklama

Plemię to społeczeństwo, którego początki sięgają jednego przodka, który może być prawdziwą osobą, mitycznym bohaterem, a nawet bogiem: zwykle postrzegają obcych jako niebezpiecznych i konflikty z nimi są normalne. Posiadanie stałych terytoriów do obrony lub podboju niosło ze sobą potrzebę bitwy na dużą skalę, w której przegrywająca armia zostałaby zniszczona, aby lepiej zabezpieczyć sporne terytorium. Nadejście „cywilizacji” przyniosło zatem potrzebę zorganizowanych oddziałów oddziałów uderzeniowych. (8)

Mentalność plemienia zawsze prowadzi do dychotomii „my” i „oni” i rodzi ukryty strach przed „innym”, którego kultura jest sprzeczna lub przynajmniej różna od naszej. Ten strach, w połączeniu z chęcią rozszerzenia lub ochrony niezbędnych zasobów, często prowadzi do wojny.

Pierwsza wojna w pisanej historii miała miejsce w Mezopotamii ok. 1930 roku. 2700 p.n.e. między Sumerem a Elam. Sumerowie, pod dowództwem króla Kisz, Enembaragesi, pokonali Elamitów w tej wojnie i, jak czytamy, „unieśli jako łup broni Elamu”. Mniej więcej w tym samym czasie, co ta kampania, król Gilgamesz z Uruk pomaszerował na swoich sąsiadów, aby zdobyć cedr na budowę świątyni. Chociaż twierdzono, że Gilgamesz jest postacią mitologiczną, archeologiczne dowody historycznego króla Enembaragesi, o którym mowa w Epos o Gilgameszu, dodaje wagi twierdzeniu, że ten ostatni był także prawdziwą postacią historyczną. Region Sumeru tradycyjnie postrzegał Elam jako „innego” do tego stopnia, że ​​w okresie Ur III w historii Sumeru (2047-1750 p.n.e.) król Szulgi z Ur (2029-1982 p.n.e.) zbudował wielki mur Elamici i Amoryci w zatoce.

Wczesna wojna i taktyka wojskowa

Jednak działania wojenne z pewnością nie rozpoczęły się w 2700 roku p.n.e. Najwcześniejsze piktogramy armii w stanie wojny pochodzą z królestwa Kisz, datowane na około 3500 p.n.e. Jerycho, które wraz z Urukiem ma prawo do tytułu najstarszego miasta świata, dostarczyło archeologom solidnych dowodów na to, że przed 7000 pne na tym terenie istniało ufortyfikowane miasto. Mury twierdzy miały 10 stóp (3 metry) grubości i 13 stóp (3,9 m) wysokości, otoczone fosą o szerokości 30 stóp (9,1 m) i głębokości 3 m, co silnie sugeruje znaczenie obrony.

Reklama

Prosty łuk był używany w Mezopotamii już w 10 000 pne, a cmentarze od północnej Mezopotamii po Egipt świadczą o wczesnych działaniach wojennych na dość znaczącą skalę. Dowody z konfliktu, który miał miejsce w Jebel Sahaba w Egipcie, w tak zwanym Ośrodku 117, odkryto 59 szkieletów, z których wszystkie wykazują wyraźne dowody gwałtownej śmierci mniej więcej w tym samym czasie. Wojnę w starożytnej Mezopotamii prowadziły oddziały szturmowe piechoty aż do wprowadzenia łuku kompozytowego z Egiptu.

Do 1782 r. p.n.e. Dolny Egipt został w dużej mierze zajęty przez Hyksosów, semicki lud niewiadomego pochodzenia, którzy wprowadzili do Egiptu najwyższe osiągnięcia technologiczne. Wraz z rydwanem wojennym, bronią z brązu i nową taktyką Hyksosi przynieśli postęp kompozytowego łuku. Przed przybyciem Hyksosów armia egipska używała „prostych łuków z drewna lub trzciny o zasięgu około 33 stóp (100 metrów), podczas gdy łuk kompozytowy był „w stanie zadać potężny cios do 200 metrów )” (Anglim, et.al. 10). Rozwój łuku kompozytowego zmieni sposób prowadzenia wojny w zgrupowanych blisko siebie oddziałach uderzeniowych, które stanowiły łatwy cel dla łuczników, podczas gdy luźniejsze formacje zachęcały do ​​dziesiątkowania przez przeciwne oddziały uderzeniowe Doprowadziło to do ogólnych zmian w formacjach bojowych i rozwoju taktyki wojskowej.

Formacje i technologia wojskowa

Najwcześniejszą formacją była falanga, która została po raz pierwszy zastosowana w Sumerze około c. 3000 p.n.e. i stałby się standardem dla formacji piechoty na tysiące lat. Rozsławiono go w bitwie pod Maratonem w 490 r. p.n.e., kiedy Grecy wykorzystali go skutecznie do rozgromienia Persów, udoskonalony został przez Aleksandra Wielkiego ok. 1930 roku. 332 p.n.e. w jego kampaniach, a armie Rzymu uczyniły go groźniejszym. Falanga była wykorzystywana, w takiej czy innej formie, przez większość sił bojowych starożytnego świata. Grecy używali kawalerii do ochrony boków, a Tebańczycy używali kombinacji kawalerii, piechoty i peltastów. Wprowadzenie rydwanu wojennego, a później użycie słoni w bitwie, uzupełniło rolę piechoty, ale nigdy nie zmniejszyło jej znaczenia.

Wojna była ważnym czynnikiem w tworzeniu państw i imperiów w historii, a także w ich niszczeniu. Duże postępy w nauce, technologii i inżynierii zostały wprowadzone z konieczności w czasie wojny. Jest napisane, że armia króla Krezusa z Lidii (lata 560-547 p.n.e.) została kiedyś zatrzymana przez rzekę Halys, która wydawała się niemożliwa do przebycia. Filozof Tales z Miletu, członek armii Krezusa, kazał załodze inżynierów wykopać kanał w górę rzeki, nadając mu kształt półksiężyca, „aby płynął na tyły obozu wojskowego, kierując się w ten sposób z dawnego biegu i mijając obóz, powinien ponownie wpłynąć do starego biegu” (Kaufmann, 9). Gdy rzeka stała się płytka w obu kanałach, łatwo było ją przeprawić.

Reklama

Historie takie jak ta dostarczają przykładów znaczenia inżynierów w praktyce wojennej. Rosnący rozwój taktyki wojskowej lub, w tym przypadku, przeszkód geograficznych, wymagał korpusu inżynierów jako stałego elementu każdej armii. Armie Aleksandra Wielkiego i Rzymu są dobrze znane z wykorzystywania inżynierów w działaniach wojennych, przede wszystkim przez Aleksandra podczas oblężenia Tyru (332 p.n.e.) i Juliusza Cezara podczas oblężenia Alezji (52 p.n.e.). Obaj generałowie w pełni wykorzystali wszystkie dostępne im zasoby, aby zmiażdżyć wroga i posunąć naprzód sprawę, a inżynierowie, wraz z postępem technologicznym, takim jak wieża oblężnicza, stali się szczególnie ważnym środkiem do osiągnięcia tych celów.

Armagedon

Wraz z postępem technologicznym wojna w coraz większym stopniu siała chaos i zniszczenie w życiach i miastach walczących i niewalczących, i zgodnie z początkami nazwy, przez cały czas siała zamieszanie. Pierwszym konfliktem zbrojnym w historii odnotowanym przez naocznych świadków była bitwa pod Megiddo w 1479 roku p.n.e. pomiędzy Totmesem III (r. 1458-1425 p.n.e.) Egiptu a sojuszem dawnych terytoriów egipskich pod przywództwem króla Kadesz.

Hebrajska nazwa Megiddo to „Armagedon”, dobrze znana z biblijnej Księgi Objawienia jako miejsce ostatecznej bitwy między dobrem a złem i jest używana jako ogólne określenie dramatycznej sytuacji związanej z końcem świata. Jeśli uznać przepowiednie Objawienia za godne zaufania, to, jak zauważa historyk Davis: „W ten sposób przepowiedziany jest fundament jednej z wielkich ironii dziejów: początek i koniec historii militarnej następują w tym samym miejscu” (5). Niezależnie od tego, wojna trwa nadal jako powszechne rozszerzenie sporów politycznych w czasach współczesnych, a ponieważ istoty ludzkie nigdy nie zmieniają radykalnie usposobienia, będą nadal wykorzystywane w przyszłości, tak jak było to w przeszłości napędzane i usprawiedliwiane przez wieki. mentalność plemienia.


Podziemna kolej

Niektórzy abolicjoniści aktywnie pomagali zbiegłym niewolnikom w ucieczce przez „podziemną kolej” i zdarzały się przypadki, w których ludzie, nawet stróżowie prawa, wysłani, by odzyskać uciekinierów, byli atakowani i bici przez abolicjonistyczny tłum. Dla stanów posiadających niewolników oznaczało to, że mieszkańcy Północy chcieli wybrać, które części Konstytucji będą egzekwować, jednocześnie oczekując, że Południe uszanuje cały dokument. Najsłynniejszą działaczką podziemnej kolei była Harriet Tubman, sanitariuszka i szpieg w czasie wojny secesyjnej, znana jako Mojżesz swojego ludu.


Wojna w historii jest zdania, że ​​historię wojskową należy włączyć do szerszej definicji historii. Jest to czasopismo, które publikuje artykuły na temat aspektów wojny, takich jak ekonomiczne, społeczne, polityczne i wojskowe, bez ograniczeń co do okresu. Artykuły obejmują studium sił morskich, sił morskich i sił powietrznych. Jest wydawany kwartalnie i jest redagowany przez Simona Balla (University of Leeds), Mary Kathryn Barbier (Mississippi State University) i Phillipsa O’Briena (University of Glasgow).

Wojna w historii jest abstraktowany i indeksowany m.in. w bazach SCOPUS, Social Sciences Citation Index. Według Raporty cytowań czasopism, jego współczynnik wpływu w 2013 roku wynosi 0,237, co daje mu 33 miejsce na 72 czasopisma w kategorii „Historia” i 70 miejsce na 82 tytuły w kategorii „Stosunki międzynarodowe”. [1]


Podając nam swój adres e-mail, włączasz się do programu Early Bird Brief.

W ciągu trzyletniej wojny ponad trzy miliony żołnierzy północnokoreańskich, chińskich i rosyjskich uczestniczyło w makabrycznej wojnie granicznej.

„Żniwo wojny obejmowało około 1,2 miliona zgonów w Korei Południowej, 1 milion zgonów w Korei Północnej, 36 500 zgonów żołnierzy amerykańskich i 600 000 zgonów żołnierzy chińskich” – donosi CNN.

Spór graniczny, który przerodził się w wojnę, choć uważany za „zapomniany”, przygotował grunt pod niektóre z najsłynniejszych, makabrycznych bitew we współczesnej historii wojskowej. Był gospodarzem bitwy o Bloody Ridge, bitwy nad zbiornikiem Chosin i bitwy pod Inchon.

Pierwsza, Bloody Ridge, w środku impasu wojny w 1951 roku, trwała trzy tygodnie i spowodowała 2700 ofiar ONZ, ale 15000 po stronie przeciwnej. Walka nad Zalewem Chosin, często określana jako najbardziej wstrząsająca z bitew wojny koreańskiej, która na nowo zdefiniowała heroizm, jak pokazali amerykańscy marines, walcząc z mroźną pogodą i walcząc na najtrudniejszym terenie, jaki Korea miała do zaoferowania. Inchon — wspaniały moment dla amerykańskiego generała Douglasa MacArthura — było desantem lądowym, który „odwrócił losy wojny, zmuszając najeżdżającą armię Korei Północnej do wycofania się w nieładzie w górę Półwyspu Koreańskiego”, według Encyclopaedia Britannica.

Po trzech ciężkich latach toczenia niezliczonych bitew, z wojskami przegranymi z krajami na całym świecie, osiągnięto zawieszenie broni. 27 lipca 1953 r. gen. broni USA William K. Harrison Jr i północnokoreański gen. Nam II podpisali 18 kopii oficjalnego koreańskiego porozumienia o zawieszeniu broni w trzech językach.

Rozejm jednak nie był trwałym traktatem pokojowym między dwoma narodami.

Dlaczego to dziś ważne

Chociaż zawieszenie broni zakończyło wszelkie działania wojenne w Korei przez siły zbrojne, nigdy nie podpisano traktatu pokojowego między rządami Korei Północnej i Południowej w celu przywrócenia stosunków. W gruncie rzeczy wojna nigdy się nie skończyła. Jednak strefa zdemilitaryzowana, DMZ, została utworzona przez dodanie 1,2 mili wzdłuż każdej strony 38 równoleżnika, ale obie strony utrzymują tam silną obecność wojskową.

W ciągu ostatnich 70 lat kraje te z przerwami doświadczały okresów pojednania i otwartej wrogości. Niektórzy członkowie rodziny pozostają uwięzieni po przeciwnych stronach granicy.

Wraz z nasileniem się pobrzękiwania szabelką przez Koreę Północną w związku z rozwojem programów nuklearnych, nadal istnieje silna obecność wojskowa USA – podobno 28 500 – w Korei Południowej.

Od wybuchu COVID-19 napięcia narastają, ponieważ „międzynarodowe zamknięcie towarów i usług spowodowało większe zdziesiątkowanie północnokoreańskiej gospodarki niż jakikolwiek system sankcji”, mówi Alexis Dudden, profesor historii na UConn. „Krajem, który bardzo dobrze poradził sobie [z pandemią], jest Korea Południowa. Awersem tego jest Korea Północna, która mówi, że nie mamy żadnych przypadków. Wiemy, że to nieprawda, ponieważ urzędnicy zostali straceni na początku pandemii za nieprzestrzeganie protokołu. Nie mam wewnętrznej wiedzy. Nikt tego nie robi.

Jeśli chodzi o perspektywę pokoju, to jest mało prawdopodobne, zauważa.

„Bez traktatu pokojowego kończącego wojnę koreańską nie może być możliwej zmiany” – powiedział Dudden. „Po prostu nie mam pojęcia, czy istnieje wola, aby tak się stało”.


Historia wojskowa i wojenna

Gwałtowny konflikt i organizacja społeczeństwa dla takiego konfliktu zawsze była istotną częścią historii, często tragiczną. Wydział historii Uniwersytetu Wirginii bada i uczy o przyczynach i charakterze działań wojennych od starożytnej Grecji i Rzymu, przez średniowieczną Europę, amerykańską wojnę domową, zimną wojnę, po dzisiejsze wojny o zmierzchu. Współczesna historia wojskowa obejmuje badanie, dlaczego niektóre z tych kluczowych wydarzeń potoczyły się tak, jak się potoczyły, ale chodzi tu o znacznie więcej niż kampanie i bitwy. Obejmuje to, w jaki sposób działania wojenne lub przygotowania do wojny kształtują kraje, społeczeństwa i tożsamość kulturową. Chodzi o doświadczenia przywódców, żołnierzy i cywilów oraz o to, jak te doświadczenia są później pamiętane i rozumiane (lub nie). Historia militarna i wojenna koniecznie badają, w jaki sposób społeczeństwa rozwijają nowe technologie lub zmieniają swoje gospodarki lub normy przekształceń w stosunkach płci i rasy, lub zastanawiają się nad prawami i normami, które szanują wspólne człowieczeństwo ofiar wojny. Szczególnie w tej ostatniej kategorii często pokrywa się z historią ludobójstwa. Zwłaszcza w ostatnich pokoleniach historia wojskowości i wojny również bardzo mocno zajmuje się światem gromadzenia danych wywiadowczych oraz sposobem, w jaki rządy i narody oceniają się nawzajem, czasem ze strachem – miejmy nadzieję, w przyjaźni.


Wojna wietnamska

Nasi redaktorzy zweryfikują przesłany przez Ciebie artykuł i zdecydują, czy należy poprawić artykuł.

wojna wietnamska, (1954-1975), przedłużający się konflikt, w którym komunistyczny rząd Wietnamu Północnego i jego sojusznicy w Wietnamie Południowym, znany jako Viet Cong, przeciwstawił się rządowi Wietnamu Południowego i jego głównemu sojusznikowi, Stanom Zjednoczonym. Nazywana „wojną amerykańską” w Wietnamie (lub w całości „wojną przeciwko Amerykanom w celu ocalenia narodu”), wojna była również częścią większego konfliktu regionalnego (zobaczyć wojny w Indochinach) oraz przejaw zimnej wojny między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim i ich sojusznikami.

Dlaczego wybuchła wojna w Wietnamie?

Stany Zjednoczone zapewniały finansowanie, zbrojenia i szkolenia rządowi i wojsku Wietnamu Południowego od czasu podziału Wietnamu na komunistyczną Północ i demokratyczne Południe w 1954 roku. Napięcia przerodziły się w konflikt zbrojny między obiema stronami, a w 1961 roku prezydent USA John F. Kennedy zdecydował się rozszerzyć program pomocy wojskowej. Warunki tej ekspansji obejmowały jeszcze więcej funduszy i broni, ale kluczową zmianą było zaangażowanie żołnierzy amerykańskich w regionie. Ekspansja Kennedy'ego wynikała po części z obaw z czasów zimnej wojny przed „teorią domina”: jeśli komunizm zapanuje w Wietnamie, obaliłby demokracje w całej Azji Południowo-Wschodniej, uważano.

Kennedy został zamordowany w 1963 roku, ale jego następca, Lyndon B. Johnson, kontynuował dzieło, które rozpoczął Kennedy. Johnson pod koniec pierwszego roku swojego urzędowania podniósł liczbę rozmieszczeń w Wietnamie Południowym do 23 000 żołnierzy amerykańskich. Zawirowania polityczne w tym kraju i dwa rzekome ataki Północnowietnamskie na okręty marynarki wojennej USA skłoniły Johnsona do zażądania w 1964 r. przyjęcia rezolucji w sprawie Zatoki Tonkińskiej. Dało mu to szerokie pole manewru w radzeniu sobie z walką z komunizmem w Azji Południowo-Wschodniej.

Czy wojna w Wietnamie była technicznie wojną?

Pod każdym względem wojna wietnamska była w powszechnym znaczeniu tego słowa wojną. Stany Zjednoczone wysłały około 550 000 żołnierzy na front wietnamski w szczytowym momencie konfliktu, poniosły ponad 58 000 ofiar i brały udział w bitwach za bitwami z siłami komunistycznymi w regionie aż do jego wycofania w 1973 roku. Jednak z perspektywy konstytucyjnej Konflikt technicznie nie liczył się jako wojna. Konstytucja USA przyznaje Kongresowi wyłączne uprawnienia do wydawania deklaracji wojennych. Od 1941 roku Kongres wypowiadał wojnę tylko sześć razy, wszystkie podczas II wojny światowej. Kongres zezwolił na rozmieszczenie wojsk w Wietnamie, ale ponieważ nie wydał deklaracji wojny Wietnamowi Północnemu ani Wietnamowi Północnemu, wojna wietnamska nie jest, technicznie rzecz biorąc, uważana za wojnę w Stanach Zjednoczonych.

Kto wygrał wojnę w Wietnamie?

Pytanie, kto wygrał wojnę w Wietnamie, jest przedmiotem debaty, a odpowiedź zależy od definicji zwycięstwa. Ci, którzy twierdzą, że Stany Zjednoczone wygrały wojnę, wskazują na fakt, że USA pokonały siły komunistyczne podczas większości głównych bitew w Wietnamie. Twierdzą również, że Stany Zjednoczone poniosły ogólnie mniej ofiar niż ich przeciwnicy. Wojsko USA zgłosiło 58 220 amerykańskich ofiar. Chociaż liczba ofiar w Wietnamie Północnym i Wietkongu jest bardzo zróżnicowana, powszechnie uważa się, że ponieśli oni kilka razy więcej ofiar w Ameryce.

Ci, którzy twierdzą, że przeciwnicy Stanów Zjednoczonych wygrali wojnę, przytaczają ogólne cele i wyniki Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone wkroczyły do ​​Wietnamu głównie w celu zapobieżenia przejęciu tego regionu przez komunistów. Pod tym względem nie powiodła się: dwa Wietnamy zostały zjednoczone pod komunistycznym sztandarem w lipcu 1976 roku. W podobny sposób komunistom padły sąsiedni Laos i Kambodża. Co więcej, niepokoje wewnętrzne i finansowe koszty wojny sprawiły, że pokój – i wycofanie wojsk – stały się koniecznością, a nie wyborem.

Ile osób zginęło w wojnie w Wietnamie?

W 1995 r. Wietnam opublikował swoje oficjalne szacunki dotyczące liczby osób zabitych podczas wojny wietnamskiej: aż 2 mln cywilów po obu stronach i około 1 100 000 bojowników Wietnamu Północnego i Viet Congu. Wojsko amerykańskie oszacowało, że zginęło od 200 000 do 250 000 żołnierzy południowowietnamskich. Pomnik Weteranów Wojny w Wietnamie w Waszyngtonie wymienia ponad 58 300 nazwisk członków sił zbrojnych USA, którzy zginęli lub zaginęli w akcji. Wśród innych krajów, które walczyły o Wietnam Południowy, Korea Południowa miała ponad 4000 zabitych, Tajlandia około 350, Australia ponad 500, a Nowa Zelandia około trzech tuzinów.

Sednem konfliktu było pragnienie Wietnamu Północnego, który pokonał francuską administrację kolonialną Wietnamu w 1954 roku, aby zjednoczyć cały kraj pod jednym reżimem komunistycznym, wzorowanym na reżimach Związku Radzieckiego i Chin. Z drugiej strony rząd Wietnamu Południowego walczył o zachowanie Wietnamu ściślej powiązanego z Zachodem. Amerykańskich doradców wojskowych, obecnych w niewielkiej liczbie w latach 50. XX wieku, na dużą skalę wprowadzono od 1961 r., a aktywne jednostki bojowe wprowadzono w 1965 r. Do 1969 r. w Wietnamie stacjonowało ponad 500 000 amerykańskich żołnierzy. Tymczasem Związek Radziecki i Chiny wysyłały na Północ broń, zaopatrzenie i doradców, co z kolei zapewniało wsparcie, kierownictwo polityczne i regularne oddziały bojowe kampanii na Południu. Koszty i ofiary narastającej wojny okazały się zbyt duże dla Stanów Zjednoczonych, a amerykańskie jednostki bojowe zostały wycofane do 1973 r. W 1975 r. Wietnam Południowy popadł w inwazję na pełną skalę przez Północ.

Koszty ludzkie długiego konfliktu były surowe dla wszystkich zaangażowanych. Dopiero w 1995 roku Wietnam opublikował swoje oficjalne szacunki dotyczące ofiar wojennych: aż 2 miliony cywilów po obu stronach i około 1,1 miliona bojowników Wietnamu Północnego i Viet Congu. Wojsko amerykańskie oszacowało, że podczas wojny zginęło od 200 000 do 250 000 żołnierzy południowowietnamskich. W 1982 roku w Waszyngtonie poświęcono Pomnik Weteranów Wojny w Wietnamie, na którym umieszczono nazwiska 57 939 członków sił zbrojnych USA, którzy zginęli lub zaginęli w wyniku wojny. W kolejnych latach uzupełnienia listy przyniosły łącznie 58 200 osób. (Co najmniej 100 nazwisk na pomniku to nazwiska żołnierzy, którzy w rzeczywistości byli obywatelami Kanady.) Wśród innych krajów, które walczyły o Wietnam Południowy na mniejszą skalę, Korea Południowa poniosła ponad 4000 zabitych, Tajlandia około 350, Australia ponad 500 i Nowa Zelandia jakieś trzy tuziny.

Wietnam wyłonił się z wojny jako potężna potęga militarna w Azji Południowo-Wschodniej, ale jego rolnictwo, biznes i przemysł zostały zakłócone, duże obszary jego wsi zostały zniszczone przez bomby i defoliację oraz pokryte minami lądowymi, a jego miasta i miasteczka zostały poważnie zniszczone . Po masowym exodusie ludzi lojalnych wobec sprawy Wietnamu Południowego w 1975 r. nastąpiła kolejna fala „ludzi na łodziach”, uchodźców uciekających przed restrukturyzacją gospodarczą narzuconą przez reżim komunistyczny. Tymczasem Stany Zjednoczone ze zdemoralizowanym wojskiem i głęboko podzielonym elektoratem cywilnym rozpoczęły proces pogodzenia się z porażką w najdłuższej i najbardziej kontrowersyjnej wojnie. Oba kraje ostatecznie wznowiły formalne stosunki dyplomatyczne w 1995 roku.


Baza danych II wojny światowej

Zdjęcie(a) z dnia 19 czerwca 1934

19 czerwca 1934 Interaktywna mapa

 • Xie Jieshi został pełnomocnym ambasadorem Mandżukuo w Japonii. ww2dbase [Xie Jieshi | CPC]
 • Bombowiec Wellesley odbył swój pierwszy lot. ww2dbase [Wellesley | AC]
 • Armia niemiecka poinformowała, że ​​dotychczas 168 oficerów zostało przenikniętych do Gdańska w ramach przygotowań do akcji. ww2dbase [Kryzys Gdański | CPC]
 • Gospodarstwa domowe w Wielkiej Brytanii otrzymywały broszury z informacjami, co zrobić w przypadku inwazji. ww2dbase [TH]
 • Francuskie statki szukały schronienia w portach brytyjskich. ww2dbase [TH]
 • Brytyjski Jockey Club ogłosił, że wyścigi konne ustaną do odwołania. ww2dbase [CPC]
 • Wojska niemieckiej 7. Dywizji Pancernej pod Rommlem ostrzeliwały fortyfikacje broniące portu Cherbourg we Francji Cherbourg poddał się o godzinie 17:00. Tego samego dnia 5. Dywizja Pancerna zdobyła Brześć, ale znalazła obiekty portowe zniszczone przez personel aliancki, który został już ewakuowany. Wzdłuż wybrzeża kontynuowano operację Ariel, ewakuując wojska brytyjskie i polskie z Saint-Nazaire, La Pallice, Bayonne, Saint-Jean-de-Luz i Gironde. ww2dbase [Inwazja Francji i Niderlandów | CPC]
 • Orion zdobył norweski statek Tropic Sea. ww2dbase [Orion | CPC]
 • Lord Beaverbrook, minister produkcji samolotów, ogłosił, że brytyjska produkcja samolotów od 10 maja 1940 r. przekroczyła straty ze wszystkich przyczyn. ww2dbase [Beaverbrook | AC]
 • Peter Drummond został awansowany do stopnia p.o. wicemarszałka lotnictwa. ww2dbase [Peter Drummond | CPC]
 • Rano włoski okręt podwodny Galileo Galilei leżał nieruchomo na dnie morza w Zatoce Adeńskiej, ukrywając się przed brytyjskimi napastnikami. U niektórych członków załogi pojawiły się pierwsze łagodne objawy zatrucia chlorkiem metylu. Tymczasem łódź podwodna została ponownie wykryta przez HMS Moonstone, który przeprowadził kolejny atak bombą głębinową. Kapitan Corrado Nardi nakazał łodzi podwodnej na głębokość peryskopową, zbadał swojego przeciwnika i zauważył ich pojedyncze 4-calowe działo i parę karabinów maszynowych. Biorąc pod uwagę możliwe skutki zatrucia chlorkiem metylu, jeśli łódź podwodna będzie nadal zanurzona, a także skromność uzbrojenia trawlera, postanowił stawić czoła HMS Moonstone na powierzchni ze swoimi dwoma 100-milimetrowymi działami i dwoma karabinami maszynowymi. Gdy walka się rozpoczęła, mechanizm celowniczy działa dziobowego na Galileo Galilei zawiódł, co znacznie wpłynęło na celność strzału. Moonstone also moved too fast for the submarine's crew to aim their cannons effectively. After about ten minutes Galileo Galilei was hit for the first time, wounding Nardi and killing several people around him. Shortly thereafter, the bow cannon was hit killing the gun crew including second in command. The cannon continued shooting, however, under command of Ensign Mazzucchi. The aft cannon soon jammed, and then another salvo from Moonstone killed all those on the conning tower including Nardi. The bow cannon continued shooting until HMS Kandahar arrived at the scene and Mazucchi, as the most senior on board the submarine, ordered Galileo Galilei to stop shooting and surrender. The submarine had lost 5 officers, 7 non-commissioned officers, and 4 sailors. The submarine was then towed into Aden by Kandahar. Though the British side claimed that the submarine's codebooks and operational documents were captured intact by the Royal Navy, and revealed the exact position of other Italian naval units, Italian survivors (including Ensign Mazzucchi) reported that every document was destroyed before surrender, and that no written operational orders were issued to Italian units, only an oral briefing between captains and the submarine command in Massawa before every mission. The claim was reported only to cover the British intelligence activities in Italian East Africa. In British service, Galileo Galilei was renamed X 2 and would be used for training purposes. ww2dbase [Gulf of Aden | CPC, HM]
 • James Lacey was relocated to the island of Jersey in the English Channel together with the No. 501 (County of Gloucester) Squadron RAF. ww2dbase [James Lacey | AC]
 • The 13,245-ton British passenger ship Niagara operated by the Canadian-Australasian Line Ltd. became the first victim of mines laid between Cuvier Island and Great Barrier Island in New Zealand by the German auxiliary cruiser Orion 5 days prior. There were no casualties and abandoning of the vessel was helped by the fact that electrical power was kept on. The ship had just left Auckland harbour when she struck the mine off Bream Head, Whangarei at 0340 hours. She sank at 0532 hours, settling in 121 meters of water. She had been secretly loaded with 295 boxes each containing two ingots of gold, 590 ingots in total, with a value of £2,500,000. This was bound for the United States as payment for munitions and supplies. ww2dbase [HM]
 • Oberleutnant Joachim von Arnim, of German Luftwaffe Kampfeschwader 4, was reported to have been the first member of the German armed forces to have been captured by British Local Defence Volunteers, forerunners of the Home Guard. His Heinkel III bomber tasked to attack railway goods yards near Cambridge, England, United Kingdom, but was shot down at Fulbourne (five miles from Cambridge) by a Spitfire fighter from No. 19 Squadron and Squadron Leader O'Brien in a Blenheim bomber of No. 23 Squadron. Both of the British aircraft involved were also shot down by return fire from the Blenheim, O'Brien survived, but his navigator and his gunner were both killed. Parachuting into a potato field, Arnim and two other members of the four-man crew were arrested by LDV member Ron Barnes, a farm labourer, and handed over to a nearby searchlight post from where they were escorted under guard to barracks in Bury St Edmunds, Suffolk, England. These Germans were the first airmen to be captured by the LDV. ww2dbase [Fulbourne, England | AC]

19 Jun 1940 Interactive Map

 • The Soviet Union ordered black-outs in all cities along the border with Germany and the camouflaging of airfields, but still did not deploy for defense the latter order, the camouflaging of airfields, would be scarcely commenced when the invasion took place. ww2dbase [Operation Barbarossa | TH]
 • US Consular officials in Germany and Italy were expelled in retaliation to a similar action by the US three days prior. ww2dbase [CPC]
 • Indian and Free French troops launched a two-prong attack on Damascus in French Mandate of Syria and the Lebanon from the south. Elsewhere in the region, Vichy French troops held Free French troops at Qadim while the Indian 5th Infantry Brigade became surrounded at Mezze. ww2dbase [Campaigns in the Middle East | CPC]
 • Egmont Prinz zur Lippe-Weißenfeld was mentioned in the Wehrmachtbericht bulletin of the headquarters of the German Wehrmacht. ww2dbase [Egmont | CPC]
 • In Britain, Oxford University conferred the degree of Doctor of Civil Law on President Franklin Roosevelt. ww2dbase [Franklin Roosevelt | Oxford, England | AC]
 • German submarine U-701 sank American patrol craft USS YP-389 5 miles off the North Carolina, United States coast at 0245 hours with her 88-millimeter and 20-millimeter guns, 4 were killed, 21 survived the engagement was dubbed Battle off Diamond Shoals. ww2dbase [Second Happy Time | CPC]
 • After a staff officer from 23.Panzer Division was shot down carrying complete plans for an offensive in the Caucasus, the commander and chief of staff of German XL Korps were imprisoned on Adolf Hitler's order. The offensive would be launched with no changes to the plan. ww2dbase [Caucasus Campaign | TH]
 • US Navy Vice Admiral Ghormley assumed command of the South Pacific Area at Auckland, New Zealand. ww2dbase [CPC]
 • US PBY Catalina aircraft discovered 35 survivors from the sunken Japanese carrier Hiryu USS Ballard was dispatched to rescue them. ww2dbase [Hiryu | CPC]
 • German submarine U-107 attacked US sailing vessel Cheerio with gunfire 20 miles west of Puerto Rico at 1102 hours she was driven off by a US patrol aircraft, but Cheerio would soon sink from the damage all 9 aboard survived. At 1730 hours, U-159 sank Yugoslavian ship Ante Matkovic with gunfire 20 miles north of Colombia 6 were killed, 23 survived. ww2dbase [Caribbean Sea and Gulf of Mexico Campaigns | CPC]
 • USS S-27 ran aground off Amchitka Island, Aleutian Islands at 0043 hours. The crew of 42 destroyed equipment on the submarine and burned classified papers departing the submarine at 1600 hours. ww2dbase [S-27 | CPC]
 • German armed merchant cruiser Thor captured Norwegian tanker Herborg off the western coast of Australia. ww2dbase [Thor | CPC]
 • ShCh-317 damaged Danish merchant ship Orion northeast of Gotland, Sweden Orion would be able to be towed to Visby, Gotland for repairs. ww2dbase [ShCh-317 | CPC]
 • Italian torpedo boat MAS-571 sank Soviet submarine ShCh-214 in the Black Sea south of Yalta, Ukraine. ww2dbase [CPC]
 • Vice Admiral Shigeyoshi Inoue inspected prospective sites for airfield construction on Guadalcanal, Solomon Islands. ww2dbase [Shigeyoshi Inoue | Guadalcanal | CPC]
 • 194 British bombers (112 Wellington, 37 Halifax, 25 Stirling, 11 Hampden, and 9 Lancaster) attacked Emden and Osnabrück in Germany 9 bombers were lost. ww2dbase [Bombing of Hamburg, Dresden, and Other Cities | CPC]
 • I-168 arrived at Yokosuka, Japan, took on fuel, and departed for Kure, Japan. ww2dbase [I-68 / I-168 | Yokosuka, Kanagawa | CPC]
 • German troops gave chase to retreating British forces in Libya throughout the day. After sundown, the Germans reversed direction and moved westward, intending on striking Tobruk, Libya by surprise on the next day. ww2dbase [Battle of Gazala | CPC]
 • Soviet 138th Naval Infantry Brigade launched a failed counterattack against German 22nd Division on the shore of Severnaya Bay near Sevastopol, Russia. ww2dbase [Battle of Sevastopol | Sevastopol | CPC]
 • USS Haddock departed northeastern United States for US Territory of Hawaii. ww2dbase [Haddock | CPC]
 • USS New Mexico arrived at San Pedro, California, United States. ww2dbase [New Mexico | San Pedro, California | CPC]

19 Jun 1942 Interactive Map

 • Japanese hospital ship Hikawa Maru arrived at Rabaul, New Britain and departed later on the same day. ww2dbase [Hikawa Maru | CPC]
 • RAF bombers attacked the Schneider armaments factory at Le Creusot, France. ww2dbase [TH]
 • The Italian Minister of Transport, Vittorio Cini, openly criticised Benito Mussolini during a Cabinet meeting. Normally Cini would have been arrested inmmediately and faced a firing squad but Mussolini had already seen the red light and had tried to put out peace soundings to Anthony Eden, the British Foreign Secretary. ww2dbase [Benito Mussolini | Rome | AC]
 • USS Gunnel sank Japanese cargo ship Tokiwa Maru in the East China Sea, hitting her with 1 of 6 torpedoes fired She also claimed 1 torpedo hit (of 2 fired) on a Japanese destroyer, but the sinking was not confirmed. ww2dbase [Gunnel | East China Sea | CPC]
 • Submarine USS Growler torpedoed the 5,200-ton Japanese Army troop/cargo ship Miyadono Maru 270 miles north of Manus Island causing serious damage. Once all survivors were removed, the ship was scuttled by gunfire from the convoy escorts. ww2dbase [Growler | DS]

19 Jun 1943 Interactive Map

 • Yamato fired Sanshiki-dan anti-aircraft shells in combat for the first time against incoming aircraft, but it was discovered that they were friendly. ww2dbase [Yamato | CPC]
 • The US Mulberry Harbor at Omaha Beach off Normandy, France was wrecked by a storm. By this date, however, the Allies had 20 divisions ashore in France, while the Germans fielded only 16 in the region. ww2dbase [Normandy Campaign, Phase 1 | TH]
 • US carrier aircraft won a decisive victory over their Japanese counterparts in the Mariana Islands, shooting down over 200 planes with only 20 losses in what became known as the Marianas Turkey Shoot, or, officially, Battle of the Philippine Sea. ww2dbase [Mariana Islands Campaign and the Great Turkey Shoot | TH]
 • USS Guitarro arrived at Darwin, Australia. ww2dbase [Guitarro | CPC]
 • Following a massive public outcry, US Commander-in-Chief General Dwight Eisenhower announced that he considered the conviction of Leroy Henry to be unsafe due to lack of evidence. Henry, a black truck driver from Missouri, United States, had been accused and sentenced to death by hanging for the supposed knifepoint rape of a white British woman at Combe Down, a suburb of Bath, England, United Kingdom. Henry was sent back to his unit. ww2dbase [Dwight Eisenhower | AC]
 • USS Guadalcanal's anti-submarine hunter-killer group with the captured German Type IXC submarine U-505 in tow arrived in Bermuda where the U-Boat would remain for the rest of the war to preserve the secret of its capture. ww2dbase [The Capture of the U-505 | U-505 | DS]
 • In a report to Gerd von Rundstedt, Erwin Rommel predicted that a further Allied landing could be expected on the English Channel coast of France on both sides of Cap Gris Nez or between the Somme and Le Havre. The landing was to coincide with a general offensive from the Normandy Bridgehead. ww2dbase [Erwin Rommel | AC]
 • USS Yorktown (Essex-class) began strikes on Japanese air bases on Guam, Mariana Islands in order to deny them to their approaching carrier-based aircraft and to keep the land-based planes on the ground. During this, the first day of the Battle of the Philippine Sea, Yorktown aircraft claimed 37 enemy planes destroyed and dropped 21 tons of bombs on the Guam air bases. ww2dbase [Mariana Islands Campaign and the Great Turkey Shoot | Yorktown (Essex-class) | DS]
 • Nachi deprated Ominato Guard District, Mutsu, Aomori Prefecture, Japan. ww2dbase [Nachi | Mutsu, Aomori | CPC]
 • USS Nashville entered floating drydock ABSD-1 at Espiritu Santo for 15 days of repairs following battle damage. ww2dbase [Nashville | ABSD-1 | Sarautou Bay, Espiritu Santo | DS]
 • At dawn, Shokaku launched 17 A6M fighters for combat air patrol duties. At 1100 hours, she recovered 10 fighters while still recovering fighters, at 1122, she was hit by three torpedoes from USS Cavalla on the starboard side two forward near the switchboard and generator room, one aft of amidships. Large fuel fires were ignited in the hangar and No. 1 boiler room went offline. Shokaku remained underway, but began to list to starboard. Counterflooding over-compensated, giving her a port list. Meanwhile flooding and heat of the fires forced shutting down of the boiler rooms. She continued to settle forward. Though damage control initially hoped to save her, the flooding forward and the fires intensify in the following hours. By 1210 hours she had come to a halt when fires detonate an aerial bomb on the hangar, setting off volatile gases from a cracked forward tank. Large induced explosions wrecked the carrier, and hope began to fade. The list to port and bow trim both increased. At 1350 hours, her strike planes returned, but were ordered away, having to be directed to Zuikaku and Taiho. At this time Captain Matsubara had ordered abandon ship and the crew mustered on the flight deck for flag lowering. However, before the evacuation can proceed far, the bow dipped under and water pours into No. 1 elevator well, causing the carrier to corkscew to port and up-end. She went down by the bow at 1401 hours, stern raised high. Between 1408 and 1411, four underwater explosions were registered. 58 officers, 830 petty officers and men, 376 members of Air Group 601, and 8 civilians were killed, totalling 1,272 deaths. Light cruiser Yahagi and destroyers Urakaze and Hatsuzuki rescued Captain Hiroshi Matsubara among 570 other survivors. ww2dbase [Shokaku | CPC]

19 Jun 1944 Interactive Map

 • US Army captured Okinawa, Japan. ww2dbase [Okinawa Campaign | TH]
 • USS Tunny came across a Japanese cargo ship but was not able to attack due to shallow coastal waters. ww2dbase [Tunny | CPC]
 • USS Wake Island was detached from Task Group 32.1. ww2dbase [Wake Island | CPC]
 • Barbers Point Naval Air Station: Air Group 86 arrived. ww2dbase [Barbers Point Naval Air Station | Ewa, Oahu | DS]
 • USS Columbia departed Leyte, Philippine Islands. ww2dbase [Columbia | CPC]
 • The Presidium of the Supreme Soviet created the Medal for the Liberation of Belgrade for those who participated in the successful Sep-Nov 1944 operation. ww2dbase [Belgrade Strategic Offensive Operation | Moscow | CPC]
 • 14 US Army and US Navy airmen were executed at Taihoku Prison in Taihoku (now Taipei), Taiwan in the early morning. They were found guilty of "indiscriminate bombing" of civilians of Taiwan. Their remains were cremated and their ashes placed a local shrine. ww2dbase [Taihoku Prison | Taihoku | CPC]
 • General Dwight Eisenhower received a ticker tape parade at New York City, New York, United States. ww2dbase [Dwight Eisenhower | New York | CPC]

19 Jun 1945 Interactive Map

 • USS Spot was decommissioned from service at Mare Island Naval Shipyard, Vallejo, California, United States. ww2dbase [Mare Island Navy Yard | Spot | Vallejo, California | CPC]

19 Jun 1946 Interactive Map

 • Commander Oliver Bagby became the commanding officer of USS Charr. ww2dbase [Charr | CPC]
 • A P-80R jet aircraft, piloted by Colonel Albert Boyd, set a world air speed record of 1,004.2 kilometers per hour (623.73 miles per hour). ww2dbase [P-80 Shooting Star | CPC]

Photo(s) dated 19 Jun 1950

19 Jun 1950 Interactive Map

Photo(s) dated 19 Jun 1951

 • A ceremony was held at the site of the former Taihoku Prison in Taipei, Taiwan to remember the 14 US Army and US Navy airmen executed by the Japanese on 19 Jun 1945. ww2dbase [Taihoku Prison | Taipei | CPC]

19 Jun 2005 Interactive Map

Timeline Section Founder: Thomas Houlihan
Contributors: Alan Chanter, C. Peter Chen, Thomas Houlihan, Hugh Martyr, David Stubblebine
Special Thanks: Rory Curtis

Did you enjoy this article or find this article helpful? Jeśli tak, rozważ wsparcie nas na Patreon. Nawet 1 dolar miesięcznie zajdzie daleko! Dziękuję Ci.


Baza danych II wojny światowej

Photo(s) dated 19 Jun 1934

19 Jun 1934 Interactive Map

 • Xie Jieshi was made the Manchukuo ambassador plenipotentiary to Japan. ww2dbase [Xie Jieshi | CPC]
 • The Wellesley bomber took its first flight. ww2dbase [Wellesley | AC]
 • The German Army reported that thus far 168 officers had been infiltrated into Danzig in prepration of action. ww2dbase [The Danzig Crisis | CPC]
 • Households in the United Kingdom received pamphlets with information on what to do in case of invasion. ww2dbase [TH]
 • French ships sought refuge in British ports. ww2dbase [TH]
 • The British Jockey Club announced that horse racing would cease until further notice. ww2dbase [CPC]
 • Troops of the German 7th Panzer Division under Rommel shelled fortifications defending the port of Cherbourg, France Cherbourg surrendered at 1700 hours. On the same day, the 5th Panzer Division captured Brest, but found the port facilities destroyed by Allied personnel who had already been evacuated. Along the coast, Operation Ariel continued, evacuating British, and Polish troops from Saint-Nazaire, La Pallice, Bayonne, Saint-Jean-de-Luz, and Gironde. ww2dbase [Invasion of France and the Low Countries | CPC]
 • Orion captured Norwegian ship Tropic Sea. ww2dbase [Orion | CPC]
 • Lord Beaverbrook, the Minster of Aircraft Production, announced that British aircraft production had since 10 May 1940 exceeded losses from all causes. ww2dbase [Beaverbrook | AC]
 • Peter Drummond was promoted to the rank of acting air vice-marshal. ww2dbase [Peter Drummond | CPC]
 • In the morning, Italian submarine Galileo Galilei was laying immobile on the seabed in the Gulf of Aden, hiding from British attackers. The first mild symptoms of methylchloride poisoning appeared in some crew members. Meanwhile, the submarine had been detected again by HMS Moonstone who launched another depth-charge attack. Captain Corrado Nardi ordered the submarine to periscope depth, examined his adversary and noted their single 4-inch cannon and a pair of machine guns. Considering possible effects of methylchloride poisoning if the submarine continued staying submerged, and the modesty of trawler's armament, he decided to face HMS Moonstone on the surface with his two 100-millimeter guns and two machine guns. As the fight began, the bow gun's sighting mechanism on the Galileo Galilei failed, greatly affecting the accuracy of shooting. Moonstone also moved too fast for the submarine's crew to aim their cannons effectively. After about ten minutes Galileo Galilei was hit for the first time, wounding Nardi and killing several people around him. Shortly thereafter, the bow cannon was hit killing the gun crew including second in command. The cannon continued shooting, however, under command of Ensign Mazzucchi. The aft cannon soon jammed, and then another salvo from Moonstone killed all those on the conning tower including Nardi. The bow cannon continued shooting until HMS Kandahar arrived at the scene and Mazucchi, as the most senior on board the submarine, ordered Galileo Galilei to stop shooting and surrender. The submarine had lost 5 officers, 7 non-commissioned officers, and 4 sailors. The submarine was then towed into Aden by Kandahar. Though the British side claimed that the submarine's codebooks and operational documents were captured intact by the Royal Navy, and revealed the exact position of other Italian naval units, Italian survivors (including Ensign Mazzucchi) reported that every document was destroyed before surrender, and that no written operational orders were issued to Italian units, only an oral briefing between captains and the submarine command in Massawa before every mission. The claim was reported only to cover the British intelligence activities in Italian East Africa. In British service, Galileo Galilei was renamed X 2 and would be used for training purposes. ww2dbase [Gulf of Aden | CPC, HM]
 • James Lacey was relocated to the island of Jersey in the English Channel together with the No. 501 (County of Gloucester) Squadron RAF. ww2dbase [James Lacey | AC]
 • The 13,245-ton British passenger ship Niagara operated by the Canadian-Australasian Line Ltd. became the first victim of mines laid between Cuvier Island and Great Barrier Island in New Zealand by the German auxiliary cruiser Orion 5 days prior. There were no casualties and abandoning of the vessel was helped by the fact that electrical power was kept on. The ship had just left Auckland harbour when she struck the mine off Bream Head, Whangarei at 0340 hours. She sank at 0532 hours, settling in 121 meters of water. She had been secretly loaded with 295 boxes each containing two ingots of gold, 590 ingots in total, with a value of £2,500,000. This was bound for the United States as payment for munitions and supplies. ww2dbase [HM]
 • Oberleutnant Joachim von Arnim, of German Luftwaffe Kampfeschwader 4, was reported to have been the first member of the German armed forces to have been captured by British Local Defence Volunteers, forerunners of the Home Guard. His Heinkel III bomber tasked to attack railway goods yards near Cambridge, England, United Kingdom, but was shot down at Fulbourne (five miles from Cambridge) by a Spitfire fighter from No. 19 Squadron and Squadron Leader O'Brien in a Blenheim bomber of No. 23 Squadron. Both of the British aircraft involved were also shot down by return fire from the Blenheim, O'Brien survived, but his navigator and his gunner were both killed. Parachuting into a potato field, Arnim and two other members of the four-man crew were arrested by LDV member Ron Barnes, a farm labourer, and handed over to a nearby searchlight post from where they were escorted under guard to barracks in Bury St Edmunds, Suffolk, England. These Germans were the first airmen to be captured by the LDV. ww2dbase [Fulbourne, England | AC]

19 Jun 1940 Interactive Map

 • The Soviet Union ordered black-outs in all cities along the border with Germany and the camouflaging of airfields, but still did not deploy for defense the latter order, the camouflaging of airfields, would be scarcely commenced when the invasion took place. ww2dbase [Operation Barbarossa | TH]
 • US Consular officials in Germany and Italy were expelled in retaliation to a similar action by the US three days prior. ww2dbase [CPC]
 • Indian and Free French troops launched a two-prong attack on Damascus in French Mandate of Syria and the Lebanon from the south. Elsewhere in the region, Vichy French troops held Free French troops at Qadim while the Indian 5th Infantry Brigade became surrounded at Mezze. ww2dbase [Campaigns in the Middle East | CPC]
 • Egmont Prinz zur Lippe-Weißenfeld was mentioned in the Wehrmachtbericht bulletin of the headquarters of the German Wehrmacht. ww2dbase [Egmont | CPC]
 • In Britain, Oxford University conferred the degree of Doctor of Civil Law on President Franklin Roosevelt. ww2dbase [Franklin Roosevelt | Oxford, England | AC]
 • German submarine U-701 sank American patrol craft USS YP-389 5 miles off the North Carolina, United States coast at 0245 hours with her 88-millimeter and 20-millimeter guns, 4 were killed, 21 survived the engagement was dubbed Battle off Diamond Shoals. ww2dbase [Second Happy Time | CPC]
 • After a staff officer from 23.Panzer Division was shot down carrying complete plans for an offensive in the Caucasus, the commander and chief of staff of German XL Korps were imprisoned on Adolf Hitler's order. The offensive would be launched with no changes to the plan. ww2dbase [Caucasus Campaign | TH]
 • US Navy Vice Admiral Ghormley assumed command of the South Pacific Area at Auckland, New Zealand. ww2dbase [CPC]
 • US PBY Catalina aircraft discovered 35 survivors from the sunken Japanese carrier Hiryu USS Ballard was dispatched to rescue them. ww2dbase [Hiryu | CPC]
 • German submarine U-107 attacked US sailing vessel Cheerio with gunfire 20 miles west of Puerto Rico at 1102 hours she was driven off by a US patrol aircraft, but Cheerio would soon sink from the damage all 9 aboard survived. At 1730 hours, U-159 sank Yugoslavian ship Ante Matkovic with gunfire 20 miles north of Colombia 6 were killed, 23 survived. ww2dbase [Caribbean Sea and Gulf of Mexico Campaigns | CPC]
 • USS S-27 ran aground off Amchitka Island, Aleutian Islands at 0043 hours. The crew of 42 destroyed equipment on the submarine and burned classified papers departing the submarine at 1600 hours. ww2dbase [S-27 | CPC]
 • German armed merchant cruiser Thor captured Norwegian tanker Herborg off the western coast of Australia. ww2dbase [Thor | CPC]
 • ShCh-317 damaged Danish merchant ship Orion northeast of Gotland, Sweden Orion would be able to be towed to Visby, Gotland for repairs. ww2dbase [ShCh-317 | CPC]
 • Italian torpedo boat MAS-571 sank Soviet submarine ShCh-214 in the Black Sea south of Yalta, Ukraine. ww2dbase [CPC]
 • Vice Admiral Shigeyoshi Inoue inspected prospective sites for airfield construction on Guadalcanal, Solomon Islands. ww2dbase [Shigeyoshi Inoue | Guadalcanal | CPC]
 • 194 British bombers (112 Wellington, 37 Halifax, 25 Stirling, 11 Hampden, and 9 Lancaster) attacked Emden and Osnabrück in Germany 9 bombers were lost. ww2dbase [Bombing of Hamburg, Dresden, and Other Cities | CPC]
 • I-168 arrived at Yokosuka, Japan, took on fuel, and departed for Kure, Japan. ww2dbase [I-68 / I-168 | Yokosuka, Kanagawa | CPC]
 • German troops gave chase to retreating British forces in Libya throughout the day. After sundown, the Germans reversed direction and moved westward, intending on striking Tobruk, Libya by surprise on the next day. ww2dbase [Battle of Gazala | CPC]
 • Soviet 138th Naval Infantry Brigade launched a failed counterattack against German 22nd Division on the shore of Severnaya Bay near Sevastopol, Russia. ww2dbase [Battle of Sevastopol | Sevastopol | CPC]
 • USS Haddock departed northeastern United States for US Territory of Hawaii. ww2dbase [Haddock | CPC]
 • USS New Mexico arrived at San Pedro, California, United States. ww2dbase [New Mexico | San Pedro, California | CPC]

19 Jun 1942 Interactive Map

 • Japanese hospital ship Hikawa Maru arrived at Rabaul, New Britain and departed later on the same day. ww2dbase [Hikawa Maru | CPC]
 • RAF bombers attacked the Schneider armaments factory at Le Creusot, France. ww2dbase [TH]
 • The Italian Minister of Transport, Vittorio Cini, openly criticised Benito Mussolini during a Cabinet meeting. Normally Cini would have been arrested inmmediately and faced a firing squad but Mussolini had already seen the red light and had tried to put out peace soundings to Anthony Eden, the British Foreign Secretary. ww2dbase [Benito Mussolini | Rome | AC]
 • USS Gunnel sank Japanese cargo ship Tokiwa Maru in the East China Sea, hitting her with 1 of 6 torpedoes fired She also claimed 1 torpedo hit (of 2 fired) on a Japanese destroyer, but the sinking was not confirmed. ww2dbase [Gunnel | East China Sea | CPC]
 • Submarine USS Growler torpedoed the 5,200-ton Japanese Army troop/cargo ship Miyadono Maru 270 miles north of Manus Island causing serious damage. Once all survivors were removed, the ship was scuttled by gunfire from the convoy escorts. ww2dbase [Growler | DS]

19 Jun 1943 Interactive Map

 • Yamato fired Sanshiki-dan anti-aircraft shells in combat for the first time against incoming aircraft, but it was discovered that they were friendly. ww2dbase [Yamato | CPC]
 • The US Mulberry Harbor at Omaha Beach off Normandy, France was wrecked by a storm. By this date, however, the Allies had 20 divisions ashore in France, while the Germans fielded only 16 in the region. ww2dbase [Normandy Campaign, Phase 1 | TH]
 • US carrier aircraft won a decisive victory over their Japanese counterparts in the Mariana Islands, shooting down over 200 planes with only 20 losses in what became known as the Marianas Turkey Shoot, or, officially, Battle of the Philippine Sea. ww2dbase [Mariana Islands Campaign and the Great Turkey Shoot | TH]
 • USS Guitarro arrived at Darwin, Australia. ww2dbase [Guitarro | CPC]
 • Following a massive public outcry, US Commander-in-Chief General Dwight Eisenhower announced that he considered the conviction of Leroy Henry to be unsafe due to lack of evidence. Henry, a black truck driver from Missouri, United States, had been accused and sentenced to death by hanging for the supposed knifepoint rape of a white British woman at Combe Down, a suburb of Bath, England, United Kingdom. Henry was sent back to his unit. ww2dbase [Dwight Eisenhower | AC]
 • USS Guadalcanal's anti-submarine hunter-killer group with the captured German Type IXC submarine U-505 in tow arrived in Bermuda where the U-Boat would remain for the rest of the war to preserve the secret of its capture. ww2dbase [The Capture of the U-505 | U-505 | DS]
 • In a report to Gerd von Rundstedt, Erwin Rommel predicted that a further Allied landing could be expected on the English Channel coast of France on both sides of Cap Gris Nez or between the Somme and Le Havre. The landing was to coincide with a general offensive from the Normandy Bridgehead. ww2dbase [Erwin Rommel | AC]
 • USS Yorktown (Essex-class) began strikes on Japanese air bases on Guam, Mariana Islands in order to deny them to their approaching carrier-based aircraft and to keep the land-based planes on the ground. During this, the first day of the Battle of the Philippine Sea, Yorktown aircraft claimed 37 enemy planes destroyed and dropped 21 tons of bombs on the Guam air bases. ww2dbase [Mariana Islands Campaign and the Great Turkey Shoot | Yorktown (Essex-class) | DS]
 • Nachi deprated Ominato Guard District, Mutsu, Aomori Prefecture, Japan. ww2dbase [Nachi | Mutsu, Aomori | CPC]
 • USS Nashville entered floating drydock ABSD-1 at Espiritu Santo for 15 days of repairs following battle damage. ww2dbase [Nashville | ABSD-1 | Sarautou Bay, Espiritu Santo | DS]
 • At dawn, Shokaku launched 17 A6M fighters for combat air patrol duties. At 1100 hours, she recovered 10 fighters while still recovering fighters, at 1122, she was hit by three torpedoes from USS Cavalla on the starboard side two forward near the switchboard and generator room, one aft of amidships. Large fuel fires were ignited in the hangar and No. 1 boiler room went offline. Shokaku remained underway, but began to list to starboard. Counterflooding over-compensated, giving her a port list. Meanwhile flooding and heat of the fires forced shutting down of the boiler rooms. She continued to settle forward. Though damage control initially hoped to save her, the flooding forward and the fires intensify in the following hours. By 1210 hours she had come to a halt when fires detonate an aerial bomb on the hangar, setting off volatile gases from a cracked forward tank. Large induced explosions wrecked the carrier, and hope began to fade. The list to port and bow trim both increased. At 1350 hours, her strike planes returned, but were ordered away, having to be directed to Zuikaku and Taiho. At this time Captain Matsubara had ordered abandon ship and the crew mustered on the flight deck for flag lowering. However, before the evacuation can proceed far, the bow dipped under and water pours into No. 1 elevator well, causing the carrier to corkscew to port and up-end. She went down by the bow at 1401 hours, stern raised high. Between 1408 and 1411, four underwater explosions were registered. 58 officers, 830 petty officers and men, 376 members of Air Group 601, and 8 civilians were killed, totalling 1,272 deaths. Light cruiser Yahagi and destroyers Urakaze and Hatsuzuki rescued Captain Hiroshi Matsubara among 570 other survivors. ww2dbase [Shokaku | CPC]

19 Jun 1944 Interactive Map

 • US Army captured Okinawa, Japan. ww2dbase [Okinawa Campaign | TH]
 • USS Tunny came across a Japanese cargo ship but was not able to attack due to shallow coastal waters. ww2dbase [Tunny | CPC]
 • USS Wake Island was detached from Task Group 32.1. ww2dbase [Wake Island | CPC]
 • Barbers Point Naval Air Station: Air Group 86 arrived. ww2dbase [Barbers Point Naval Air Station | Ewa, Oahu | DS]
 • USS Columbia departed Leyte, Philippine Islands. ww2dbase [Columbia | CPC]
 • The Presidium of the Supreme Soviet created the Medal for the Liberation of Belgrade for those who participated in the successful Sep-Nov 1944 operation. ww2dbase [Belgrade Strategic Offensive Operation | Moscow | CPC]
 • 14 US Army and US Navy airmen were executed at Taihoku Prison in Taihoku (now Taipei), Taiwan in the early morning. They were found guilty of "indiscriminate bombing" of civilians of Taiwan. Their remains were cremated and their ashes placed a local shrine. ww2dbase [Taihoku Prison | Taihoku | CPC]
 • General Dwight Eisenhower received a ticker tape parade at New York City, New York, United States. ww2dbase [Dwight Eisenhower | New York | CPC]

19 Jun 1945 Interactive Map

 • USS Spot was decommissioned from service at Mare Island Naval Shipyard, Vallejo, California, United States. ww2dbase [Mare Island Navy Yard | Spot | Vallejo, California | CPC]

19 Jun 1946 Interactive Map

 • Commander Oliver Bagby became the commanding officer of USS Charr. ww2dbase [Charr | CPC]
 • A P-80R jet aircraft, piloted by Colonel Albert Boyd, set a world air speed record of 1,004.2 kilometers per hour (623.73 miles per hour). ww2dbase [P-80 Shooting Star | CPC]

Photo(s) dated 19 Jun 1950

19 Jun 1950 Interactive Map

Photo(s) dated 19 Jun 1951

 • A ceremony was held at the site of the former Taihoku Prison in Taipei, Taiwan to remember the 14 US Army and US Navy airmen executed by the Japanese on 19 Jun 1945. ww2dbase [Taihoku Prison | Taipei | CPC]

19 Jun 2005 Interactive Map

Timeline Section Founder: Thomas Houlihan
Contributors: Alan Chanter, C. Peter Chen, Thomas Houlihan, Hugh Martyr, David Stubblebine
Special Thanks: Rory Curtis

Did you enjoy this article or find this article helpful? Jeśli tak, rozważ wsparcie nas na Patreon. Nawet 1 dolar miesięcznie zajdzie daleko! Dziękuję Ci.


Obejrzyj wideo: II WŚ. Wojna Rosyjska. Przedwczesne nadzieje. (Czerwiec 2022).