Artykuły

Etyczne poglądy Ibn Miskawayha i Akwinu

Etyczne poglądy Ibn Miskawayha i Akwinu


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Etyczne poglądy Ibn Miskawayha i Akwinu

Hamid Reza Alavi

Artykuły filozoficzne i przegląd Vol. 1: 4 (2009)

Streszczenie: Ibn Miskawayh jest jednym z największych irańskich filozofów muzułmańskich w XI wieku. Jego poglądy, zwłaszcza na temat etyki, są bardzo znane i ważne. Z drugiej strony Tomasz z Akwinu jest największym teologiem i filozofem chrześcijańskim w XIII wieku. Ma też wiele znanych i ciekawych pomysłów dotyczących etyki. Badanie tych dwóch uczonych, jako przedstawicieli filozofii odpowiednio islamu i chrześcijaństwa, ujawni ich podobieństwa dotyczące jednego z najważniejszych działów filozofii, jakim jest etyka. Celem tego artykułu jest wydobycie i wyjaśnienie ich poglądów etycznych, aby można było zidentyfikować wspólny model etyki islamskiej i chrześcijańskiej, który byłby przydatny dla wszystkich filozofów muzułmańskich i chrześcijańskich na świecie.


Obejrzyj wideo: The Ethical Questions of Stem Cell Research (Może 2022).